HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.

ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะมาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยโรคเอดส์

    Dr. Emanuele Capobianco  ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะมาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

บทความ

คำถามยอดฮิต