ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูต 13 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 09 กรกฎาคม 2561
"VCT Day" วันรณรงค์ตรวจ HIV 21 มิถุนายน 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล The Best Community Engagement Award 07 มิถุนายน 2561
งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561

คำถามยอดฮิต