HOT NEWS
:        เนื่องด้วยวันที่ 17- 19 มกราคม 2561 แพทย์และพยาบาลมีประชุมวิชาการ ทางคลีนิคนิรนามจึงของดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs),มะเร็งปากทวารหนัก , มะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีน ขออภัยในความไม่สะดวก

ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

     

     เครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย (Thai transgender Alliance :Thai TGA) ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์ซึ่งนำโดยกลุ่มคนข้ามเพศได้ทำการศึกษาในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดครงการวิจัย"การเคารพต่อคนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทั่วโลก" (Tranrespect versus Transphobia Worldwide : TvT) อ่านเพิ่มเติม

บทความ

คำถามยอดฮิต