HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 วันที่ 21-25 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูต 13 กรกฎาคม 2561

     วันนี้ (13  กรกฎาคม  2561)  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย   ได้จัดกิจกรรมเพร็พ (PrEP) เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ณ  บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม โดยจัดให้มีการรณรงค์เรื่องเพร็พ (PrEP) พร้อมแจกของที่ระลึก และผู้ที่มาใช้บริการเพร็พ (PrEP) ที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2561 ก็จะได้รับของที่ระลึกด้วย

     เพร็พ (PrEP) : ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis เป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ สำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยกินเพร็พอย่างสม่ำเสมอทุกวันในช่วงที่มีความเสี่ยงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้กว่า 90%

PrEP เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคุณ ถ้าคุณมีพฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่ง

  • คุณไม่ทราบสถานะผลเลือดของคู่ของคุณ หรือคู่ของคุณมีเชื้อเอชไอวีและยังไม่ได้เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส หรือยังคงตรวจเจอปริมาณไวรัสในเลือด
  • คุณใช้ถุงยางอนามัยเป็นบางครั้ง หรือไม่ใช้เลย
  • คุณเคยรับยาต้านเพื่อป้องกัน”หลัง” สัมผัสเชื้อเอชไอวีหรือที่เรียกว่า ”เป๊ป” (PEP) มาแล้วหรือไม่

ใน 6 เดือนที่ผ่านมาคุณเคยรับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในแท้, หนองในเทียม, ซิฟิลิส หรือไม่

  • คุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอกับคู่นอนที่คุณไม่ทราบสถานะผลเลือดของเขา
  • คุณหรือคู่ของคุณใช้เข็มฉีดยาเสพติด

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2 251 6717

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูต 13 กรกฎาคม 2561

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะจัดกิจกรรมเพร็พ (PrEP) เทิดพระเกียรติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00-13.00น. ณ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม โดยจัดให้มีการรณรงค์เรื่องเพร็พ และแจกของที่ระลึกในวันดังกล่าว รวมทั้งทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จะแจกของที่ระลึกสำหรับผู้มาใช้บริการเพร็พ (PrEP) ที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2561

     เพร็พ (PrEP) : ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis เป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ สำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยกินเพร็พอย่างสม่ำเสมอทุกวันในช่วงที่มีความเสี่ยงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้กว่า 90%

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

   

    วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ที่ได้รับประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก สภามหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ในฐานะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อ และวงการแพทย์ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 30 ปีจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการตรวจรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  นอกจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังมีการสร้างรูปแบบใหม่ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ และการทำความเข้าใจกับสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก

 

 

หน้า 1 จาก 2

บทความ

คำถามยอดฮิต