HOT NEWS

การอบรมเสริมศักยภาพเรื่องความก้าวหน้าของการวิจัยเอชไอวีจากการประชุม 2017 IAS

        ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับประเทศ (คปป.) จัดการอบรมเสริมศักยภาพ เรื่องความก้าวหน้าของการวิจัยเอชไอวีจากการประชุม 2017 IAS ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศล  ซึ่งการอบรมได้นำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยการใช้เพร็พ (PrEP) เพื่อการป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่มีความเสี่ยง กินเพร็พ 4 เม็ด ต่อสัปดาห์ก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้กว่า 97% รวมทั้งการกินเพร็พก็สามารถเลือกกินได้ 2 แบบ คือสำหรับผู้มีความเสี่ยงเป็นประจำก็ให้กินเพร็พทุกวัน และแบบผู้ที่มีความเสี่ยงไม่บ่อยหรือน้อยครั้งก็จะกินเพร็พจำนวนน้อยลง เพื่อลดความกังวลใจในเรื่องผลข้างเคียงของเพร็พ ซึ่งประเทศไทยควรจัดให้มีบริการรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ และในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีเพร็พแบบฉีดออกมาสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเพร็พแบบกินก็สามารถใช้แบบฉีดได้ นอกจากนี้ในการอบรมยังได้นำเสนอการวิจัยเพื่อการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งปัจจุบันอายุขัยของผู้ติดเชื้อจะยืนยาวขึ้นเนื่องจากมียาต้านไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงผลข้างเคียงน้อยลง เช่น ยาทีโนโฟเวียร์ อะลาเฟนามีด (Tenofovir Alafenamide) หรือเรียก TAD ลดผลข้างเคียงต่อไตและกระดูก    ยาโดรูเทกราเวีย (Dolutegravir)  หรือเรียก DTG  ยาโดราวิริน Doravirine  เป็นต้น รวมทั้งในอนาคตอาจมีการรักษาหายขาด ซึ่งจาการวิจัยในเด็กที่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยให้ยาต้านไวรัสทันที และรักษาปีกว่าแล้วหยุดยาต้านไวรัสไป 8 ปี ไวรัสในเลือดก็ไม่แบ่งตัวหรือไม่เพิ่มจำนวนขึ้นมาเลย   จัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

บทความ

คำถามยอดฮิต