ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2561
จริงหรือไม่?โรคเอดส์รักษาได้ คนไทยใช้สิทธิ์ตรวจได้ฟรี 26 เมษายน 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 12-16 เมษายน 2561 09 เมษายน 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 4-11 เมษายน 2561 และ 20 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 21 ธันวาคม 2560
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2560

คำถามยอดฮิต