ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 09 กรกฎาคม 2561
"VCT Day" วันรณรงค์ตรวจ HIV 21 มิถุนายน 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล The Best Community Engagement Award 07 มิถุนายน 2561
งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561
อาการเบลอในสาวประเภทสองมาจากเทคฮอร์โมนมากไปจริงหรือ? 05 มิถุนายน 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 23 พฤษภาคม 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2561

คำถามยอดฮิต