ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
เชิญชมถ่ายทอดสด "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก 29 พฤศจิกายน 2560
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
สปอตรณรงค์งานวันเอดส์โลก 2560 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 16 พฤศจิกายน 2560
Princess PrEP ช่วยได้ ไม่ติดเอดส์ 09 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน 09 พฤศจิกายน 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 25 ตุลาคม 2560
ขอเชิญติดตามชมรายการศาตร์พระราชา ตำราสร้างชีวิต ตอน "การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด" 20 ตุลาคม 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช 20 ตุลาคม 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560

คำถามยอดฮิต