ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนามงดให้บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 4-11 เมษายน 2561 และ 20 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศล Prof.David Cooper 20 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค 12 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะมาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 01 กุมภาพันธ์ 2561
สมาคมโรคเอดส์นานาชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 19 มกราคม 2561
จะยุติเอดส์ได้หรือ ? 18 มกราคม 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 21 ธันวาคม 2560

คำถามยอดฮิต