ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค 12 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะมาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 01 กุมภาพันธ์ 2561
สมาคมโรคเอดส์นานาชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 19 มกราคม 2561
จะยุติเอดส์ได้หรือ ? 18 มกราคม 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 21 ธันวาคม 2560
"เพร็บ" ยาคุมหยุดเชื้อเอชไอวี 19 ธันวาคม 2560
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2560
โครงการยาเพร็พสำหรับวัยรุ่นเพื่อป้องกันเอชไอวี 08 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลในงานเทียนส่องใจ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 04 ธันวาคม 2560

คำถามยอดฮิต