ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี 03 เมษายน 2560
สัมมนาทางวิชาการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 28 มีนาคม 2560
โครงการยา Raltegravir ฟรี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 27 มีนาคม 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องในวันมาฆบูชา 09 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชวนคู่รักตรวจ HIV ฟรี ในวันวาเลนไทน์ 20 มกราคม 2560
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุม Bangkok International Symposium 13 มกราคม 2560
โครงการ The Young Professional Research and Education Program (YPREP) in HIV Prevention 07 มกราคม 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการ 14 ธันวาคม 2559
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 26 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิจัยฯได้รับรางวัลจากกรมควบคุมโรค 26 กันยายน 2559

คำถามยอดฮิต