ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
การอบรมเสริมศักยภาพเรื่องความก้าวหน้าของการวิจัยเอชไอวีจากการประชุม 2017 IAS 14 กันยายน 2560
ประชุมระดับชาติด้านบริการสุขภาพ และ HIV สำหรับผู้หญิงข้ามเพศครั้งแรกของประเทศไทย 14 กันยายน 2560
คลีนิคนิรนามงดให้บริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) ในวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการเพร็ฟฟรี 08 มิถุนายน 2560
ขยายเวลารับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก มอบ ทุนการศึกษา” 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาในโครงการ“แบ่งฝัน ปันรัก มอบทุนการศึกษา” สำหรับบุตรผู้ติดเชื้อเอชไอวี 09 พฤษภาคม 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการวันที่ 10, 12-13 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวัน วิสาขบูชา และวันพืชมงคล 22 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมงาน "๑๒๔ ปีแห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย" 11 เมษายน 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13-17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2560

คำถามยอดฮิต