ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการเพร็ฟฟรี 08 มิถุนายน 2560
ขยายเวลารับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก มอบ ทุนการศึกษา” 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาในโครงการ“แบ่งฝัน ปันรัก มอบทุนการศึกษา” สำหรับบุตรผู้ติดเชื้อเอชไอวี 09 พฤษภาคม 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการวันที่ 10, 12-13 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวัน วิสาขบูชา และวันพืชมงคล 22 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมงาน "๑๒๔ ปีแห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย" 11 เมษายน 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13-17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน 03 เมษายน 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี 03 เมษายน 2560
สัมมนาทางวิชาการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 28 มีนาคม 2560
โครงการยา Raltegravir ฟรี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 27 มีนาคม 2560

คำถามยอดฮิต