ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนามปรับเวลาให้บริการ 24 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ 14 มิถุนายน 2559
คลีนิคนิรนาม ตรวจเอดส์ฟรีทุกราย วันตรวจเอดส์แห่งชาติ 14 มิถุนายน 2559
คลีนิคนิรนาม เปิดบริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 24 พฤษภาคม 2559
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 04 พฤษภาคม 2559
ตรวจเอชไอวีฟรีเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 123 ปี 21 เมษายน 2559
เซ็กส์ในวัยเรียน 01 เมษายน 2559
คลีนิคนิรนามปรับเวลาปิดการให้บริการ 29 มีนาคม 2559
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 18-19 มี.ค.59 เนื่องในวันจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 10 มีนาคม 2559
แถลงข่าว โครงการ เพร็พ พระองค์โสม 18 กุมภาพันธ์ 2559

คำถามยอดฮิต