ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
ประชาชนหลั่งไหลมาตรวจเอดส์ที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ในวัน VCT Day 1 กรกฎาคม 2558 06 กรกฎาคม 2558
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจ HIV ฟรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อรับ ipod กิจกรรมรณรงค์ตรวจเลือดในวันสถาปนากาชาด 15 มิถุนายน 2558
Expanding Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) for HIV in Thailand 29 พฤษภาคม 2558
รายงานฉบับใหม่แนะให้ขยายบริการตรวจและรักษาโรคเอดส์ในกลุ่มชายผู้มีเพศสัมพันธ์กับชาย หวังช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพฯ ได้ถึงครึ่งหนึ่ง 18 พฤษภาคม 2558
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 24 เมษายน 2558
เว็บไซด์อดัมส์เลิฟ เปิดตัว "เพร็พ" (PrEP) วิธีป้องกันเอชไอวีรูปแบบใหม่ 25 มีนาคม 2558
Combating Anal Cancer Among HIV-Positive MSM in Asia 24 มีนาคม 2558
การประชุมวิชาการ "The 2015 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)” ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมือง Seattle มลรัฐ Washington ประเทศอเมริกา 27 กุมภาพันธ์ 2558
แพทยสภาออกแนวปฏิบัติให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 25 ธันวาคม 2557

คำถามยอดฮิต