ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
ศูนย์วิจัยฯได้รับรางวัลจากกรมควบคุมโรค 26 กันยายน 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สัตว์มีพิษ ครั้งที่ 5 16 กันยายน 2559
เชิญชวนส่งประกวดบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 26 สิงหาคม 2559
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเอชไอวีสำหรับผู้หญิง ฟรี 08 สิงหาคม 2559
สวนงู สถานเสาวภา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 15 กรกฎาคม 2559
คลีนิคนิรนามปรับเวลาให้บริการ 24 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ 14 มิถุนายน 2559
คลีนิคนิรนาม ตรวจเอดส์ฟรีทุกราย วันตรวจเอดส์แห่งชาติ 14 มิถุนายน 2559
คลีนิคนิรนาม เปิดบริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 24 พฤษภาคม 2559
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 04 พฤษภาคม 2559

คำถามยอดฮิต