ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
ชาวบ้านขับไล่ผู้ป่วยเอดส์ 15 ธันวาคม 2557
ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นที่ปรึกษาด้านเอดส์ขององค์การอนามัยโลก 12 ธันวาคม 2557
TAKE IT OR LEAVE IT 12 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม แชะ Show แชร์ 30 พฤศจิกายน 2557
SOS Condoms by lalaMove ส่งถุงยางฟรีในวันเอดส์โลก 27 พฤศจิกายน 2557
Adam's Love ได้เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 27 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 27 พฤศจิกายน 2557
บันทึกการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนาย Michel Sidibe 25 พฤศจิกายน 2557
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีครอบครัวที่เป็นปรกติได้ มีลูกได้อย่างมั่นใจ 17 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ด้านต่างๆ ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี ๒๕๕๗ 04 พฤศจิกายน 2557

คำถามยอดฮิต