ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
SOS Condoms by lalaMove ส่งถุงยางฟรีในวันเอดส์โลก 27 พฤศจิกายน 2557
Adam's Love ได้เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 27 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 27 พฤศจิกายน 2557
บันทึกการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนาย Michel Sidibe 25 พฤศจิกายน 2557
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีครอบครัวที่เป็นปรกติได้ มีลูกได้อย่างมั่นใจ 17 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ด้านต่างๆ ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี ๒๕๕๗ 04 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญชม ฟรีคอนเสิร์ต ร้อยใจคีต-ศิลป์ภูเก็ต ลดเอดส์เป็นศูนย์ 08 ตุลาคม 2557
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข 21 สิงหาคม 2557
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปิดบริการเร็วกว่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 26 มีนาคม 2557
คลีนิคนิรนามได้รับเกียรติบัตรคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการฯ 26 มีนาคม 2557

คำถามยอดฮิต