ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ด้านต่างๆ 06 พฤศจิกายน 2558
บริจาคเข้ากองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย 15 ตุลาคม 2558
ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ปรับข้อกำหนดการรับสมัครและประกาศผลโครงการประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก ใหม่ดังนี้ 30 กันยายน 2558
โครงการประกวดออกแบบตัวละคร เนื่องในวันเอดส์โลก 04 กันยายน 2558
HIV Liver Disease workshop for 5 regions in Thailand 01 กันยายน 2558
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เชิญชวนหน่วยงาน/ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 22 กรกฎาคม 2558
คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล 10 กรกฎาคม 2558
ประชาชนหลั่งไหลมาตรวจเอดส์ที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ในวัน VCT Day 1 กรกฎาคม 2558 06 กรกฎาคม 2558
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจ HIV ฟรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อรับ ipod กิจกรรมรณรงค์ตรวจเลือดในวันสถาปนากาชาด 15 มิถุนายน 2558

คำถามยอดฮิต