ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการ 03 ธันวาคม 2558
ทำความเข้าใจใหม่! เชื้อ HIV และ เอดส์ แตกต่างกัน...!? 02 ธันวาคม 2558
คลีนิคนิรนาม ศุนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดช่องทางการลงทะเบียนระบบออนไลน์ 26 พฤศจิกายน 2558
bangkok international symposium on hiv medicine 20 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ด้านต่างๆ 06 พฤศจิกายน 2558
บริจาคเข้ากองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย 15 ตุลาคม 2558
ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ปรับข้อกำหนดการรับสมัครและประกาศผลโครงการประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก ใหม่ดังนี้ 30 กันยายน 2558
โครงการประกวดออกแบบตัวละคร เนื่องในวันเอดส์โลก 04 กันยายน 2558
HIV Liver Disease workshop for 5 regions in Thailand 01 กันยายน 2558
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เชิญชวนหน่วยงาน/ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 22 กรกฎาคม 2558

คำถามยอดฮิต