HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง 08 ธันวาคม 2560 527
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง 03 ตุลาคม 2560 1335
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer) 16 ธันวาคม 2559 1691
Clinical Trial Monitor 16 ธันวาคม 2559 1575
Senior Grants and Contracts Officer 16 ธันวาคม 2559 1602
พยาบาลวิจัย (Study Nurse) 16 ธันวาคม 2559 2129
Finance and Accounting Manager 24 พฤศจิกายน 2559 1361
Senior Human Resources Officer 22 พฤศจิกายน 2559 1424
Grants and Contracts Officer 22 พฤศจิกายน 2559 1500
Program Coordinator 04 ตุลาคม 2559 1526

คำถามยอดฮิต