HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.

PrEP คือ?

การให้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นประจำ

คำถามยอดฮิต