HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) วันที่ 20-25 สิงหาคม 2561

ใครควรได้รับ PrEP?

ชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง
หญิงและชายที่มีเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักกับคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่ โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน

คำถามยอดฮิต