HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.

ตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีได้ที่ใด

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่ง ตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้งเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน

คำถามยอดฮิต