HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

ถ้ามือ,นิ้ว มีแผล หรือไปกดสิว และสัมผัสโดนเลือด หรือน้ำอสุจิ หรือน้ำในช่องคลอด เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่

ไม่ เสี่ยง แต่ถ้าเป็นแผลที่เปิดกว้างมีเลือดออกและนำแผลนั้นไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ มีเชื้อเอชไอวีในปริมาณมาก รวมทั้งในระยะเวลาที่นานอาจมีโอกาสเสี่ยง

คำถามยอดฮิต