HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 1 , 6 , 27-29 มิถุนายน 2561

ใส่ถุงยางอนามัย 2 ชั้นปลอดภัยกว่าใส่ชั้นเดียวจริงหรือ

ไม่ จริง  เนื่องจากถุงยางทำมาจากยางเมื่อยางกับยางเสียดสีกันนานจะทำให้แตกได้ ง่ายกว่า ดังนั้นการใส่เพียงชั้นเดียวอย่างถูกวิธีทุกครั้งก็เพียงพอแล้วที่จะป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเอดส์ด้วย

คำถามยอดฮิต