HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) วันที่ 20-25 สิงหาคม 2561

ยาต้านไวรัสเอดส์ช่วยได้อย่างไรบ้าง

เข้า ไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อมีน้อยลงภูมิต้านทาน (CD4) ก็ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อก็จะไม่ป่วยและไม่เสียชีวิตจากเอดส์เพียงแต่ต้องกินยาไปตลอด ชีวิต

คำถามยอดฮิต