HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 1 , 6 , 27-29 มิถุนายน 2561

ยาต้านไวรัสเอดส์ช่วยได้อย่างไรบ้าง

เข้า ไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อมีน้อยลงภูมิต้านทาน (CD4) ก็ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อก็จะไม่ป่วยและไม่เสียชีวิตจากเอดส์เพียงแต่ต้องกินยาไปตลอด ชีวิต

คำถามยอดฮิต