HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

เชื้อ HIV เมื่ออยู่นอกร่างกายจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่

ขึ้น อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของสารคัดหลั่งที่ออกมามีมากน้อยเพียงใด หรือเลือดหนึ่งหยดมีปริมาณของเชื้อและคุณภาพที่ด้อยกว่า เลือดที่ออกมาจำนวนมากๆ  รวมทั้งสารคัดหลังที่ออกมาอยู่ในสภาพภายนอกแบบไหนมีส่วนผสมของสิ่งอื่นๆด้วย หรือไม่ อยู่ในสภาพร้อนแห้งหรือเย็น หรือเปื้อนผ้าที่แห้งแล้วเชื้อก็จะด้อยคุณภาพ

คำถามยอดฮิต