HOT NEWS

เชื้อ HIV เมื่ออยู่นอกร่างกายจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่

ขึ้น อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของสารคัดหลั่งที่ออกมามีมากน้อยเพียงใด หรือเลือดหนึ่งหยดมีปริมาณของเชื้อและคุณภาพที่ด้อยกว่า เลือดที่ออกมาจำนวนมากๆ  รวมทั้งสารคัดหลังที่ออกมาอยู่ในสภาพภายนอกแบบไหนมีส่วนผสมของสิ่งอื่นๆด้วย หรือไม่ อยู่ในสภาพร้อนแห้งหรือเย็น หรือเปื้อนผ้าที่แห้งแล้วเชื้อก็จะด้อยคุณภาพ

บริจาคเงินออนไลน์

บริจาคขั้นต่ำ 100 บาท กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี
Payment in Terms of
Thai Baht U.S. Dollar

คำถามยอดฮิต