HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 1 , 6 , 27-29 มิถุนายน 2561

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันของชายรักชาย กับ ชายรักหญิง แบบไหนเสี่ยงติดเชื้อ HIV มากกว่ากัน

ชาย รักชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากทวารหนักไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติเหมือนกับช่องคลอดที่มีความยืดหยุ่น กว่า เมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงอาจทำให้ทวารหนักฉีกขาดหรือมีบาดแผล จึงเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าได้

คำถามยอดฮิต