ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนหน่วยงาน/องค์กร/ชมรมส่งผลงานด้านเอดส์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปี 2563

          ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร/ชมรม ส่งผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านเอดส์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านต่างๆ ในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณสมชาติ  ทาแกง โทร.022516711-5 ต่อ 119 หรือ 0813996121 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3hfAOC0   หมดเขตส่งผลงานวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Similar Posts