ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย จัดบริการสั่งซื้อและจัดส่งยาต้านฯ ด้วยระบบออนไลน์

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง นั้น  เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 ทางศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดบริการสั่งซื้อออนไลน์และส่งยาต้านฯ ด้วยระบบขนส่งพัสดุ (service delivery)  สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการซื้อและจัดส่งยาได้ที่นี่ https://th1.trcarc.org/online-medical-service/

Similar Posts