ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยาขาดจำหน่ายและยาที่จำหน่ายได้

เรียน ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน         
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคลีนิคนิรนามมียาขาดจำหน่ายอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งในตอนนี้ยาบางรายการสามารถกลับมาจำหน่ายได้ตามปกติ แต่บางรายการยังจำกัดการจำหน่ายหรือยังคงขาดจำหน่ายอยู่ จึงเรียนมาเพื่อทราบตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดเพิ่มเติมคลีนิคนิรนามจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อห้องยาคลีนิคนิรนาม โทร 02-2537575

จำหน่ายได้ตามปกติจำกัดการจำหน่ายไม่เกิน 3 เดือนขาดจำหน่าย
Abacavir + Lamivudine (Generic)AcriptegaAbacavir (Mylan)
AluviaBiktarvyDarunavir 600 (Generic)
AntivirDolutegravirEfavirenz 200
DescovyKocitafGPO VIR Z250
DovatoNorvirLopinavir/Ritonavir (Generic)
EdurantPrezista 800Neravir
Efavirenz 600 Reyataz 300
Intelence Rinavir
Isentress Tivicay
Kivexa  
MyHep All  
Lamivudine 150  
Lamivudine 300  
Prezcobix  
Prezista 600  
Ricovir-EM  
TAFNAT  
Teevir  
Teno-EM  
Tenof-EM  
Tenofovir 300  
Triumeq  
Trustiva  
Truvada  
Vemlidy  
Ziagenavir  
Zilarvir  
ประกาศเมื่อวันที่ 15/12/2565

Similar Posts