ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยาขาดจำหน่ายและยาที่จำหน่ายได้

เรียน ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคลีนิคนิรนามมียาขาดจำหน่ายอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งในตอนนี้ยาบางรายการสามารถกลับมาจำหน่ายได้ตามปกติ แต่บางรายการยังจำกัดการจำหน่ายหรือยังคงขาดจำหน่ายอยู่ จึงเรียนมาเพื่อทราบตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดเพิ่มเติมคลีนิคนิรนามจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อห้องยาคลีนิคนิรนาม โทร : 02-253-7575

รายการยาจำหน่ายได้ตามปกติรายการยาจำกัดการจำหน่าย ไม่เกิน 3 เดือนรายการยาขาดจำหน่าย
Abacavir (Mylan)AcriptegaAntivir
Abacavir + Lamivudine (Mylan)BiktarvyDarunavir 600 (Generic)
AluviaDolutegravirEfavirenz 200
DescovyKocitafGPO VIR Z250
DovatoNorvirLamivir 150
EdurantPrezista 800Lamivir 300
Efavirenz 600 Lopinavir/Ritonavir (Generic)
Intelence Neravir
Isentress Prezista 600
Kivexa Reyataz 300
MyHep All Rinavir
Prezcobix Tenevir
Ricovir-EM Tivicay
TAFNAT Trustiva
Teevir Zilarvir
Teno-EM วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ
Tenof-EM วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี
Triumeq  
Truvada  
Vemlidy  
Ziagenavir  
วัคซีนไข้หวัดใหญ่  
วัคซีน HPV  
แก้ไขล่าสุด 28/11/2022

Similar Posts