ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรดีเด่นในงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานบุคคลและองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์ 1 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมชาติ ทาแกง โทร 02 251 6711 – 5 ต่อ 119

Similar Posts