ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

เปิดรับสมัครพยาบาล โครงการ EpiC ประจำคลีนิคนิรนาม

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครพยาบาล ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการระบบงานคลินิกทั่วไป เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ/ตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี การฉีดยาปฏิชีวนะ การตรวจวัดสัญญาณชีพ ตลอดจนการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั่วไปของผู้มารับบริการ รวมทั้งการพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ
 • ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งปากทวารหนักทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
 • โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งปากทวารหนักให้กับผู้มารับบริการ
 • ช่วยแพทย์ออกตรวจคลินิกทั่วไป เช่น การให้ยาต้าน Same-Day ART
 • ช่วยแพทย์ทำหัตถการ ช่วยส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การเก็บ gram stain anoscope ,HRA และ IRC
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์/การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านไวรัสในผู้มารับบริหารทั้วไป รวมทั้งการใช้ยา PEP/PrEP
 • ให้คำปรึกษาในการให้บริการบุคคลข้ามเพศ
 • จัดสิ่งแวดล้อมการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของคลินิก การจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางคลินิก เช่น การตรวจเช็ครถกู้ชีพฉุกเฉิน Emergency cart การจัดเตรียมห้องตรวจ เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบิกน้ำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้พร้อมใช้
 • ติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่การเงิน และบุคลากรอื่นๆในคลินิกเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพิ่มทักษะในการให้บริการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์/การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บุคคลข้ามเพศ 
 • ความรู้ด้านการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ 
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถสมัครได้ที่

 1. สมัครงานที่ website ของ FHI 360 https://fhi.wd1.myworkdayjobs.com/FHI_360_External_Career_Portal/job/Thailand-Any/Nurse_Requisition-2023201342
 2. สมัครงานใน website Thai NGO https://www.thaingo.org/jobs/detail/16394 
 3. ส่งประวัติมาที่ hr.thailand@fhi360.org  หรือ phetcharin.p@redcross.or.th 

Similar Posts