HOT NEWS

แพทยสภาออกแนวปฏิบัติให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

     แพทยสภาออกแนวปฏิบัติให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงบริการการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่จำกัดอายุ

  อ่านเพิ่มเติม...

Articles

FAQs