1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2564

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี