เวลาทำการ

 **เจาะเลือดหลังเวลา 15.30 น.ฟังผลในวันทำการถัดไป

**พุธ,ศุกร์ เจาะเลือดหลังเวลา 18.30 น. และเสาร์ หลังเวลา 15.30 น.ฟังผลในวันทำการถัดไป

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์