HOT NEWS

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย

       คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่ สามแยกราชดำริ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
ให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไป และผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
มีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

 

บริการของคลีนิคนิรนาม

 คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจเอดส์ รวมทั้ง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน ซิฟิลิส
 คลินิกโภชนาการ
    ให้คำปรึกษาเรื่องโภชาการที่ถูกต้อง
 คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์

 คลินิกสุขภาพชาย
     ตรวจมะเร็งปากทวารหนัก
    ให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)
    ให้ยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ (PEP)
 คลินิกครอบครัว (MTCT-Plus Clinic)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-251-6711-5
โทรสาร 0-2254-7577
ปรึกษาเรื่องเอชไอวี โทร.0-22532666 หรือ 1663

Articles

FAQs