1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

คลีนิคนิรนามปิดให้บริหารในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563

คลีนิคนิรนามปิดให้บริหารในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563
27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว