1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ขอเชิญชมการไลฟ์สด เรื่องการป้องกันและการรักษาเอชไอวี

          ขอเชิญชมการไลฟ์สด เรื่องการป้องกันและการรักษาเอชไอวี โดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ และนักแสดง แชมป์ ชนาธิป และโบ๊ท ธารา ผ่านทาง Facebook Live สภากาชาดไทย The Thai Red Cross Society