ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Published Date
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา 18 February 2019
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 January 2019
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10 November 2018
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 08 October 2018
คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 26 September 2018
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 01 August 2018
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 25 July 2018
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20 July 2018
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13 July 2018
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูต 13 กรกฎาคม 2561 11 July 2018

FAQs