ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Published Date
พระกรณียกิจด้านการป้องกันเอชไอวีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 05 July 2019
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา 18 February 2019
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 January 2019
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10 November 2018
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 08 October 2018
คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 26 September 2018
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 01 August 2018
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 25 July 2018
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20 July 2018
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13 July 2018

FAQs