HOT NEWS

แพทย์ไทยและแพทย์ต่างชาติ ได้รับปริญญาเอก

วันที่ 22-23 เมษายน 2556 เป็น วันพิเศษที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมบันทึกเป็นทางการว่าเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีผู้จบปริญญาเอกในสาขาหรือโรคเดียวกันพร้อม กันทีเดียว 5 คน และเป็นวันพิเศษที่ประเทศไทยต้องบันทึกไว้ว่า แพทย์ไทยและต่างชาติที่ทำวิจัยที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมพร้อมกันทีเดียว 5 คน โอกาสพิเศษและอัศจรรย์เช่นนี้คงจะไม่มีอีกแล้วในอนาคต จึงขอบันทึกความทรงจำไว้ ณ. โอกาสนี้  แพทย์ทั้ง 5 ท่าน อ่านต่อ

3 ทศวรรษโรคเอดส์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการพบโรคเอดส์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2524 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งมีชื่อว่า "AIDS at 30: Nations at the crossroads"
รายงานดังกล่าวระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ทั่วโลกลดลงเกือบ 25% โดย เฉพาะในอินเดียมีอัตราการลดลงของจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่มากกว่า 50% และ 35% ในแอฟริกาใต้ ซึ่งทั้งอินเดียและแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจำนวน มากที่สุดของทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ
แม้อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกยังคงมีอยู่สูงมาก กล่าวคือ ราว ๆ 7,000 ราย/วัน อ่านต่อ

AIDS 2012

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

        การประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 19 หรือ AIDS 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซี ก็ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  โดยมีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บิลล์ คลินตัน ร่วมในพิธีปิดด้วย    ซึ่งการประชุม 5 วัน เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 22,000 คนที่มาจากทุกมุมโลก และหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เช่น ชายรักชาย  หญิงขายบริการทางเพศ  แกนนำเยาวชนและผู้ติดเชื้อ เป็นต้น   การประชุมนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี สลับสับเปลี่ยนกันไประหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว และเคยจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2547 แต่ถูกห้ามจัดในสหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี  เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามผู้ติดเชื้อเข้าประเทศ จนสุดท้ายมีการยกเลิกกฎหมายนี้ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จึงได้รับมอบหมายให้จัดเอดส์ 2012 ขึ้น แต่ก็ยังถูกโจมตีจากผู้เข้าร่วมประชุมว่ายังมีกฎหมาย ห้ามผู้ติดยาเสพติดและหญิงขายบริการทางเพศเข้าประเทศ ทำให้ขาดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นจาก 2 กลุ่มสำคัญไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ อ่านต่อ    

Articles

FAQs