ปรึกษาออนไลน์

           ปัจจุบันระบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ตั้งแต่ตื่นไปจนกระทั่งเข้านอน เนื่องจากระบบออนไลน์ดังกล่าวจะช่วยให้คนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งในการทำงาน การเรียน การซื้อของ การทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการเข้าไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาล เพื่อตรวจรักษา หรือซื้อยา เป็นต้น สำหรับการตรวจเอชไอวีก็เช่นเดียว จะเห็นได้ว่า โดยปกติแล้วผู้รับบริการต้องสมัครใจเดินเข้ามาตรวจ และรับคำปรึกษาด้วยตนเองยังสถานพยาบาลต่าง ๆ แต่เมื่อระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาท ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองก็จะหายไป ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังสถานพยาบาลที่มีผู้คนแออัดอีก เพราะระบบการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์จะช่วยลดขั้นตอนให้ผู้รับบริการสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถช่วยลดเวลาการรับบริการอีกได้ด้วย

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจ HIV

ผู้รับบริการทั้งรายใหม่ และรายเก่า สามารถแอดไลน์เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงได้ที่ @486tuxwa หรือโทร 066-1233113 ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกปรึกษาได้ตามหัวข้อดังนี้

-          การขอรับยาต้านไวรัสฉุกเฉินหลังสัมผัสเชื้อ (nPEP)

-          การขอรับยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)

-          การตรวจหาเชื้อเอชไอวี

-          รับคำปรึกษาด้านอื่น ๆ

เวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น

 คลิกหรือสแกน