ลงทะเบียนออนไลน์

คุณจะได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น เพียงแค่คุณลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ

ไปลงทะเบียนได้เลยที่ https://screenhiv.trcarc.org/ScreenHIVClient/

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัส 6 ตัว เพื่อใช้ในการยืนยันตนต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อติดต่อเข้ารับบริการคุณสามารถกดบัตรคิว E ที่จุดบริการที่ 1 แล้วรอเรียกตามลำดับคิวได้เลย

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 15.00 น.
คลินิกนอกเวลา พุธ , ศุกร์ : 16.30 – 19.30 น.
และ เสาร์ : 08.30 – 11.30 น.