1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

สมัครงาน

พยาบาล 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
     ปฏิบัติงาน ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.
ด้านงานบริการเกี่ยวกับ

 1. ให้คำปรึกษาก่อน – หลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปากทวารหนัก
 3. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ส่องกล้องกำลังขยายสูงตรวจทางทวารหนัก(HRA)/ทางปากมดลูก (Colposcope)
 4. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี เอชพีวี และยาฉีดอื่นๆ
 5. ประสานงานกับแพทย์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เวชระเบียน เภสัชกร ผู้ประสานงาน ฯลฯ
 6. ให้บริการดูแลในฐานะพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ความสามารถที่จำเป็น

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ระดับดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ 
 • สามารถพูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษได้ รักงาน บริการ มีทัศนคติที่ดี ในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนเริ่มต้น : 25,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
     ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2 251 6711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  คลิ๊กที่นี่
หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กันยายน 2561

Program Officer

Position Title: Program Officer

Reports to: Program Coordinator

Organization: PREVENTION at The Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV and AIDS services, conduct innovative research, and train health care practitioners around HIV and AIDS.

Job Summary:PREVENTION at the Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) is looking for a qualified person for the Program Officer position. The incumbent specifically provides broad program management, research implementation and coordination support as well as technical and programmatic supports within PREVENTION team and implementing partners around health and HIV research among key populations. She/he will develop and implement capacity building plan, strategy and activities, design, implement, monitor and evaluate targeted interventions and activities to support in pioneering and accelerating HIV research as well as enhancing the uptake and utilization of clinical research and data to inform and improve the delivery and quality of HIV prevention, care and treatment services as well as the development of sound public health and HIV-related policies at all levels.

Key Responsibilities:

 1. To assist the Program Coordinator in coordinating with local, national, and international stakeholders including all community-based organizations (CBOs), government agencies and other relevant partners to ensure smooth operation of project and research activities. 
 2. To support the development, review and monitoring of annual work plans and budgets for the project.
 3. To provide programmatic supports in the development and dissemination of tools, materials, reports, scientific papers, and interventions for research projects as appropriate.
 4. To monitor and to maintain protocols, instruments, data sets, manuals, training materials and reports.
 5. To coordinate with technical, program, finance and operation staff to ensure smooth and well-coordinated project implementation.
 6. To assist the Program Coordinator to ensure that project resources are utilized in accordance with applicable TRCARC and donors’ rules and regulations.
 7. To maintain and monitors the project specific information system in order to respond fully to donor reporting requirements.
 8. To participate in periodic assessments of the project and site visits as assigned.
 9. To respond to a variety of programmatic, financial, administrative and logistics needs and requirements generated from donors, local partners and other stakeholders as assigned. 
 10. To involve in the area of monitoring and evaluation which includes development and utilization of target reporting tools, reviewing for consistency and accuracy of information in annual work plans, budgets, quarterly, semi-annual and annual reports, as well as coordinating with data management team for inputs on targets reviews
 11. To perform other duties as assigned by supervisor.

Qualifications requirement:

 1. Master degree in management, public health, social sciences and/or related field
 2. Three to five years of experience with NGOs or INGOs involving project implementation and management, preferably in HIV/AIDS prevention, care and treatment program among men who have sex with men, transgender people, sex worker and people who use drug
 3. Experience in project/program management, monitoring and evaluation and reporting
 4. Good written and oral communications skills in English and Thai 
 5. Members from key populations communities are encouraged to apply

Knowledge and Skills:

 1. Sensitivity to gender diversity, people living with HIV and other vulnerable populations, and understanding of the ethical issues on HIV research among key populations especially among young key populations.
 2. Ability to work and manage high volume of work with minimal supervision. 
 3. Experience in providing program management and/or research support to related development projects.
 4. Experience in working with country programs funded by US government and/or other institutional and international donors.
 5. Knowledge of health programs (HIV/AIDS, sexual health, public health, international development, and/or social science research)
 6. Relevant research skills and computer software skills. 
 7. Ability to develop, maintain and foster relationships with a wide range of key stakeholders particularly key populations communities. 
 8. Ability to travel at short notice

Please send your full CV, expected salary and recent photo to Khun Sukanya Yuchuchaimongkol (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Human Resource Officer.
If you want further information related to this position, please contact us via
e-mail or phone: 02 252 9958 Only short-list candidates will be notified

แพทย์วิจัย (Research Physician)

ตำแหน่ง: แพทย์วิจัย (Research Physician)
หน่วยงาน: หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (PREVENTION, TRCARC)

ขอบเขตงาน:
ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจ ดูแล รักษา ผู้รับบริการในคลินิกต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และศูนย์สุขภาพชุมชน รวมทั้งดูแลผู้สัมผัสโรค ผู้มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และให้คำปรึกษาแก่ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ในปัญหาทางการแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ดูแล รักษา และป้องกัน โรคติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ และโรคร่วมกับการติดเชื้อเอช ไอ วี (เช่น กลุ่มกามโรค โรคตับอักเสบ วัณโรค โรคผิวหนัง) แก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนามและศูนย์สุขภาพชุมชน 
 2. ดูแลผู้สัมผัสโรค (PEP) ผู้มีความเสี่ยง (PrEP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี 
 3. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และอีเมล์ แก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ฯลฯ
 4. จัดเตรียมเนื้อหาความรู้ทางการแพทย์ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามและสาธารณชน 
 5. เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านเอชไอวี และรายละเอียดของงาน แก่สื่อชนิดต่าง ๆ
 6. พัฒนาคุณภาพการให้บริการและคิดค้นหาบริการใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของคลีนิคนิรนาม
 7. ช่วยเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์ของบริการทุกอย่างของคลินิกเพื่อเขียนรายงาน ประกอบการติดต่อขอทุน หรือขยาย/พัฒนางานที่ดำเนินการอยู่
 8. ประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
 9. เป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมต่าง ๆ และร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกหน่วยงาน
 10. นำเสนอแนวคิด รูปแบบงาน และผลงานขององค์กรแก่ผู้มาเยี่ยมชม รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานที่

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง 
 2. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตร์บัณทิต
 3. มีประสบการณ์ทำงานวิจัย และเขียนข้อมูลเชิงวิชาการ
 4. ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

>> หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้(1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 252 9958 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)