1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 2721
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 3374
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 2243
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 2134
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 1816
Senior Program Officer for Capacity Building 15 กรกฎาคม 2561 2172
เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง 31 มกราคม 2561 4053
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง 08 ธันวาคม 2560 2165
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง 03 ตุลาคม 2560 5669
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer) 16 ธันวาคม 2559 3677