1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ไปเที่ยวหญิงบริการแล้วถุงยางแตกมีโอกาสเสี่ยงไหม

เสี่ยง บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าอวัยวะเพศมีแผลโอกาสเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น ฉะนั้นเพื่อความสบายใจควรมาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี