1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ทำไมทุกคนต้องตรวจเอดส์

การที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่เป็นก้าวแรกที่สำคัญจะนำไปสู่การ ป้องกันและดูแลรักษาที่ถูกต้องอย่างจริงจังและทันท่วงที โดยการที่จะรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ต้องอาศัยการตรวจเอดส์อย่างเดียว โดยคนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าถ้าร่างกายแข็งแรงแสดงว่าไม่ติดเอดส์ และหลายคนไม่คิดว่าตัวเองอาจมีโอกาสติดเอดส์ได้ทั้งๆที่มีหรือเคยมีพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ซึ่งการที่รู้ว่าตนเองและคู่นอนไม่ติดเชื้อแน่นอนจะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ ที่ทั้งคู่จะได้เริ่มต้นป้องกันการติดเอดส์อย่างจริงจัง เพื่อจะได้ห่างจากเอดส์ไปตลอดชีวิต และถ้าตรวจแล้วเจอว่าติดเชื้อก็ถือว่าโชคดีที่รู้ตัวแต่เนิ่นๆก่อนจะแพร่ไป ให้ผู้อื่นหรือจะได้ป้องกันไม่ให้คนที่เรารักติดเชื้อตามไปด้วย