1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ถ้ามือ,นิ้ว มีแผล หรือไปกดสิว และสัมผัสโดนเลือด หรือน้ำอสุจิ หรือน้ำในช่องคลอด เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่

ไม่ เสี่ยง แต่ถ้าเป็นแผลที่เปิดกว้างมีเลือดออกและนำแผลนั้นไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ มีเชื้อเอชไอวีในปริมาณมาก รวมทั้งในระยะเวลาที่นานอาจมีโอกาสเสี่ยง