1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

การออรัลติดเอดส์ไหม

ไม่ติดถ้าคนทำไม่มีแผลในปากหรือคอ แต่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน ซิฟิลิส ฯลฯ