1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

โรคเอดส์ติดต่อได้ทางใดบ้าง

2 ทางคือ ทางเลือด จากแม่สู่ลูก การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน กับ ทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน