1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสเชื้อในแต่ละครั้งมีโอกาสเสียงมากน้อยเพียงใด

1.การรับเลือด (1 ยูนิต) 92.5 %
            2.การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน 0.67-0.80 %
            3.ฝ่ายรับทางทวารหนัก 1-30%
            4.ฝ่ายรุกทางทวารหนัก 0.1-10%
            5.ฝ่ายรับทางช่องคลอด 0.1-10%
            6.ฝ่ายรุกทางช่องคลอด 0.1-1%
            7.ฝ่ายรับทางปาก (การทำออรัลกับอวัยวะเพศชาย) 0-0.04%
            8.ฝ่ายรุกทางปาก (การถูกออรัลอวัยวะเพศชาย) 0-0.005%
            9.การใช้ปากกับอวัยวะเพศหญิง มีโอกาสแต่น้อยมากๆๆ
           10.เข็มที่มีเลือดติด ตำเข้าผิวหนัง 0.3%
           11.เยื่อบุ 0.09%
*มีการประมาณว่าโอกาสถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก สูงกว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดถึง 18 เท่า