1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

แผลแบบไหนที่อาจทำให้ติดเชื้อได้

แผล ที่สามารถทำให้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่เยื่อบุอ่อนเช่น แผลในปาก แผลเริมที่อวัยวะเพศ และทวารหนัก ส่วนแผลที่อยู่นิ้วมือ แล้วเอานิ้วไปแหย่ช่องคลอดนั้นไม่ใช่แผลเยืี่อบุอ่อน จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี