1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Anti-HIV กับ NAT อันไหนแม่นยำกว่ากัน

ความ แม่นยำไม่แตกต่างกัน แต่มีความต่างกันตรงที่ NAT สามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 7 วันขึ้นไป ส่วน Anti-HIV สามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 14 วันขึ้นไป