1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

เอชไอวีตรวจเร็วรักษาเร็ว ดีอย่างไร

  • ไม่ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเอชไอวีเพราะ CD4 ไม่ต่ำ
  • เมื่อเชื้อมีน้อยก็ไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 น้อยลง
  • เมื่อ CD4 มากขึ้น ภูมิต้านทานก็จะดีขึ้น
  • ผู้ติดเชื้อจะไม่ป่วย หรือเสียชีวิตจากเอดส์ แต่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต